Reserverings-voorwaarden en annuleringsbeleid

RESERVERINGSVOORWAARDEN

 • De reservering is alleen geldig na akkoord van de camping, nadat de aanbetaling is ontvangen en het reserveringscontract correct is ingevuld en ondertekend, of na acceptatie van de algemene verkoopvoorwaarden bij online reservering.
 • Indien de aanbetaling niet is betaald op het moment van reserveren, of indien het resterende bedrag niet uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het verblijf door de klant is voldaan, behoudt de camping zich het recht voor om de reservering te annuleren en de accommodatie opnieuw aan te bieden voor verhuur.  
 • Reserveringen binden alleen de camping als deze zijn geaccepteerd, wat de camping vrij is om wel of niet te doen, afhankelijk van beschikbaarheid en in het algemeen van alle omstandigheden die de uitvoering van de gemaakte reservering kunnen schaden. De camping biedt een familiegerichte verblijfservaring, waarbij de accommodaties speciaal zijn ontworpen met dit doel voor ogen. De camping behoudt zich het recht voor om reserveringen die in strijd zijn met dit principe of die dit principe proberen te ondermijnen, niet te accepteren.
 • De reservering van een kampeerplaats of accommodatie (bungalow, cottage, stacaravan, tenten, enz.) is strikt persoonlijk. In geen geval mag de reservering worden onderverhuurd of overgedragen zonder voorafgaande toestemming van de camping.
 • Minderjarigen moeten altijd worden begeleid door hun ouders of wettelijke voogden.

Kampeerplaatsen
De basisprijs omvat de kampeerplaats voor tenten, caravans of campers voor 1 of 2 personen, toegang tot de toiletten en de faciliteiten van de camping.

Accommodaties

 • De accommodaties zijn volledig uitgerust. De basisprijs is voor 2 tot maximaal 6 personen, afhankelijk van het type accommodatie en de camping.
 • De camping behoudt zich het recht voor de toegang tot de camping te weigeren aan groepen of gezinnen die met een aantal leden komen dat groter is dan de capaciteit van de gehuurde accommodatie.

GROEPARESERVERING

 • Een groepsreservering wordt beschouwd als een reservering van meer dan 4 accommodaties gemaakt door één individu of door meerdere individuen die elkaar kennen, dezelfde reis maken om dezelfde redenen en verblijven tijdens dezelfde data op dezelfde camping.
 • Het aanbod van accommodaties op de commerciële website van de camping is uitsluitend gericht op individuele klanten.
 • Om een groepsreservering aan te vragen, moet altijd contact worden opgenomen met de camping via telefoonnummer 956 922 418 of via e-mail hola@campingconil.es. De camping behoudt zich het recht voor om de reserveringsaanvraag te beoordelen alvorens deze te accepteren of te weigeren.

TARIEVEN EN TOERISTENBELASTING

 • De vermelde prijzen zijn geldig voor het seizoen 2023. Ze zijn per nacht en inclusief btw in euro’s.
 • Het bedrag van de toeristenbelasting kan variëren afhankelijk van de autonome gemeenschap, indien van toepassing.
 • De tarieven kunnen tijdens het seizoen worden gewijzigd.

BETAALVOORWAARDEN

 • Voor reserveringen die meer dan 30 dagen vóór de aanvangsdatum van het verblijf worden gemaakt, dient een aanbetaling van 50% van de gereserveerde diensten te worden voldaan. Het resterende bedrag dient uiterlijk 30 dagen vóór de aanvangsdatum van het verblijf op de camping te worden voldaan.
 • Voor reserveringen die minder dan 30 dagen vóór de aanvangsdatum van het verblijf worden gemaakt, dient het volledige bedrag op het moment van reserveren te worden voldaan (50% bij de reservering) en de resterende 50% tijdens het online inchecken of bij de receptie van de camping bij het inchecken.
 • Indien de aanbetaling niet wordt voldaan op het moment van reserveren of indien het resterende bedrag niet uiterlijk 30 dagen vóór aanvang van het verblijf door de klant wordt voldaan, behoudt de camping zich het recht voor om de reservering te annuleren en de accommodatie opnieuw aan te bieden voor verhuur.

ANNULERING EN WIJZIGINGEN

 1. Wijziging van de reservering
  De klant kan wijzigingen aanvragen in zijn verblijf op dezelfde camping (data, type accommodatie) door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de camping (e-mail hola@campingconil.es). Deze wijzigingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en mogelijkheden, en kunnen leiden tot extra kosten als de nieuwe data hogere prijzen hebben dan de oorspronkelijk gevraagde. Er worden geen uitstellingen van het verblijf naar het volgende seizoen geaccepteerd. Bij gebrek aan wijzigingen dient de klant zijn verblijf uit te voeren volgens de oorspronkelijke reserveringsvoorwaarden.
 • Elk verzoek tot verlenging van de verblijfsduur wordt beantwoord op basis van beschikbaarheid en geldende tarieven.
 • Elk verzoek tot verkorting van de verblijfsduur wordt beschouwd als een gedeeltelijke annulering en is onderworpen aan de annulerings- en onderbrekingsvoorwaarden van het verblijf.
 1. Ongebruikte diensten
  In geval van een onderbroken of verkort verblijf om een van de volgende redenen: 
 • Sluiting van de grenzen door administratieve beslissing
 • Administratieve sluiting van de camping
 • Beperking van verplaatsingen door administratieve beslissing tot een aantal kilometers dat geen toegang tot de camping mogelijk maakt

De camping zal een voucher uitgeven voor het bedrag van de niet-gebruikte nachten, die twee jaar geldig is. Indien de klant deze voucher weigert, wordt het bedrag terugbetaald na aftrek van de kosten van de annuleringsverzekering, indien deze is afgesloten, op verzoek van de klant.

Met uitzondering van de hierboven genoemde redenen kan een onderbroken of verkort verblijf (late aankomst, vroegtijdig vertrek) door de klant of vanwege weersomstandigheden niet leiden tot restitutie of voucher.

 

 1. Cancelatie door de camping
  In geval van annulering door de camping, behalve in geval van overmacht, worden alle betaalde bedragen voor de reservering terugbetaald. Deze annulering geeft echter geen recht op schadevergoeding.

 

 1. Annulering door de klant

In geval van annulering door de klant, behalve in geval van overmacht, gelden de volgende annulerings- en restitutievoorwaarden.

Elk verzoek tot annulering moet verplicht per e-mail worden meegedeeld aan hola@campingconil.es. Annuleringen die telefonisch worden doorgegeven, worden niet in behandeling genomen. Elke annulering resulteert in de beëindiging van de reservering en de camping behoudt zich het recht voor om de accommodatie opnieuw aan te bieden voor verhuur.

 1. In geval van annulering door de klant

POm een van de volgende redenen (die het verblijf belemmeren):

 • Sluiting van de grenzen door administratieve beslissing
 • Administratieve sluiting van de camping
 • Beperking van reizen door administratieve beslissing tot een aantal kilometers dat geen toegang tot de camping mogelijk maakt

De camping zal een voucher uitgeven ter waarde van alle betaalde bedragen, die twee jaar geldig is. Indien de klant deze voucher weigert, wordt op verzoek het overeenkomstige bedrag terugbetaald.

Annulering om andere redenen:

 

 • Geval 1: Annulering tot 16 (zestien) dagen voor aanvang van het verblijf.
  De camping behoudt zich 15% van het totale bedrag van het verblijf als annuleringskosten. De betaalde bedragen worden terugbetaald minus het bedrag van de aanbetaling. Indien de betaling gedeeltelijk of geheel is gedaan met een voucher met een hogere waarde dan de aanbetaling: de camping behoudt zich 15% van het totale bedrag van het verblijf als annuleringskosten. Er wordt een nieuwe niet-terugbetaalbare voucher uitgegeven met een geldigheid van 2 jaar die kan worden gebruikt op de camping, ter waarde van de oorspronkelijke voucher minus de aanbetaling van 15%. Het resterende bedrag dat niet met de voucher is betaald, wordt terugbetaald.
 • Geval 2: Annulering tussen 15 (vijftien) en 6 (zes) dagen voor aanvang van het verblijf. De camping behoudt zich 30% van het totale bedrag van het verblijf als annuleringskosten. Er wordt een voucher uitgegeven ter waarde van de betaalde bedragen minus de annuleringskosten van 30% van het totale bedrag van het verblijf. Deze voucher is niet terugbetaalbaar of overdraagbaar en kan alleen worden gebruikt op de camping waar de annulering heeft plaatsgevonden, met een geldigheid van twee jaar.  
 • Geval 3: Annulering tussen 5 (vijf) dagen voor en op de dag van aanvang van het verblijf. De camping behoudt zich het volledige bedrag van de betaalde bedragen, oftewel het totale bedrag van het verblijf. Er zal geen enkele terugbetaling plaatsvinden. De camping behoudt zich het recht voor om de accommodatie opnieuw aan te bieden voor verhuur.
 • Geval 4: Indien de klant niet verschijnt voor 00.00 uur op de dag van de reservering zonder vertraging in de check-in te hebben gemeld, behoudt de camping zich het volledige bedrag dat is betaald zonder recht op terugbetaling door de klant. De camping behoudt zich het recht voor om de accommodatie opnieuw aan te bieden voor verhuur vanaf de volgende dag.

VERBLIJF

 1. Aankomst
 • Accommodaties: op de dag van aankomst op de camping wordt u vanaf 16:00 uur verwelkomd en bij het overhandigen van de sleutels van de accommodatie kan er om een borg worden gevraagd.
 1. Tijdens het verblijf

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zijn persoonlijke eigendommen (fietsen, enz.) in de gaten te houden. De camping aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van incidenten met betrekking tot de burgerlijke aansprakelijkheid van de klant. Het terrein is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal, vermissing of breuk van persoonlijke spullen. Alle klanten moeten akkoord gaan met de bepalingen van het interne reglement. Elke hoofdklant van de accommodatie is verantwoordelijk voor eventuele overlast en schade veroorzaakt door de personen die bij hem kamperen of de camping bezoeken.

 

 1. VERTREK
 • Accommodaties: op de dag van vertrek zoals vermeld in het contract, moet de accommodatie vóór 11.00 uur vrijgegeven worden en in perfecte staat van netheid worden achtergelaten. Er kan een inventariscontrole plaatsvinden, waarbij de kosten van gebroken of beschadigde voorwerpen en indien nodig de reparatie van de faciliteiten voor rekening van de kampeerder zijn. In geval van een borg wordt deze aan het einde van het verblijf terugbetaald onder aftrek van eventuele schadevergoedingen, met facturen ter staving, voor eventuele geconstateerde schade bij de controle bij het uitchecken. Het inhouden van de borg sluit geen aanvullende compensatie uit als de kosten hoger zijn dan het bedrag van de borg.
 • Accommodaties: indien de accommodatie bij vertrek niet is schoongemaakt, kan er een minimale schoonmaakkosten van € 95 incl. btw in rekening worden gebracht (zie de “Tarieven” pagina van de camping).
 • Bij vertrek buiten de reguliere vertrektijd kan er een extra dag in rekening worden gebracht tegen het geldende overnachtingstarief.

DIEREN

Dieren zijn toegestaan op de camping tegen betaling van een toeslag op het moment van reserveren. Wanneer hun toegang wordt toegestaan, moeten ze altijd aangelijnd zijn. Ze zijn verboden in de buurt van zwembaden, voedselwinkels en gebouwen. De vaccinatiekaart van honden en katten moet up-to-date zijn.

BEELDRECHTEN

U geeft toestemming aan de camping, evenals aan iedere andere persoon aangewezen door de camping, om u te fotograferen, op te nemen of te filmen tijdens uw verblijf op de camping en deze beelden, geluiden, video’s en opnamen te exploiteren op elk medium (met name op de campingwebsites, inclusief Facebook en Instagram, op promotiemateriaal en presentaties van de camping, en in reis- en toeristische gidsen). Deze toestemming geldt zowel voor uzelf als voor alle personen die met u verblijven. Het enige doel hiervan is om de accommodaties en het campingnetwerk te promoten en te animeren, en mag in geen geval uw reputatie schaden. Deze toestemming wordt gratis verleend, voor alle landen en voor een periode van vijf jaar.

GESCHILLEN

Eventuele klachten met betrekking tot de niet-naleving van de diensten met betrekking tot contractuele verplichtingen kunnen per gewone post of e-mail worden gemeld aan de campingmanager.

MEDIATIE

Indien u niet tevreden bent met het verkregen antwoord, kunt u zich wenden tot het Mediationcentrum van de autonome gemeenschap waar de camping is gevestigd, na een periode van één maand na verzending van uw brief of e-mail.

 

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE CAMPING

De camping streeft ernaar om alle informatie op de campingwebsite up-to-date te houden, inclusief foto’s, beoordelingen, activiteiten, recreatiemogelijkheden, diensten en openingstijden. Echter, omdat een deel van deze informatie soms projecten betreft en de foto’s afkomstig zijn van de accommodatiefabrikanten, zijn de foto’s en informatie op de website niet bindend. Daarom heeft de camping alleen een verplichting tot inzet.

Voor eventuele vragen, verduidelijkingen of verzoeken om aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de camping.